април 24, 2024

Първокласниците – по пътеката на родолюбието

ДейностиНачален етап

“Роди се и поведе ни в борба, обесен бе, но нивга не умря!“ – тези стихове е избрал един първокласник за своята първа книжка, посветена на Апостола. Така той, заедно със своите съученици и учители от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, отбелязва 148 години от гибелта на Левски.

За изпълнението на програмата „Училище за пример“ във Второ СУ е създадена ПУО /професионална учебна общност/, включваща учителите на първи клас. Една от целите на педагогическите специалисти е развиването на начална грамотност и умения за работа в екип. Във връзка с това те организираха много дейности на децата – четене на изречения за живота на Левски, представени чрез програма wordwallnet; диктовки; работа върху задачи; рецитиране на стихове; рисуване; изработване на първа книжка за Апостола и др.

В продължение на седмица, в учебните часове и в дейностите по интереси, учениците живяха с духа на великия българин, водени по пътеката на родолюбието от своите учители: І а клас – Галя Георгиева и Наталия Илиева, І б клас – Живка Жекова и Светла Стоянова, І в клас – Даниела Лазарова и Радка Атанасова, І г клас – Гюлфие Велиева и Дафинка Стоянова. А когато педагогическите специалисти обединят компетентностите си в професионална общност, безспорно пътеката на родолюбието за техните първокласници ще се превърне в широк път. Седмицата на Апостола е само един от начините за това.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content