април 13, 2024

Почит към великия българин

ДейностиНачален етап

,,Дела трябват, а не думи‘‘ – под този наслов учениците от ІV а клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, отбелязаха 148 години от гибелта на Васил Левски. С много дейности те изразиха почитта си към великия българин. Акцент в тях бяха литературни творби, посветени на Апостола. Четвъртокласниците показаха отлична четивна техника, умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на разказа ,,Апостолът в премеждие‘‘. Силно въздействие върху тях оказаха и други разкази за Дякона – „Чистият път“ от Вазов, „Синеокият рибар“ от Георги Мишев, „Лъвчето“ от Фани Попова – Мутафова. В часа на класа четвъртокласниците разсъждаваха върху някои мисли на Левски, които са актуални и днес, и написаха тези, които са ги впечатлили. Много от тях по желание научиха наизуст и рецитираха стихотворението на Христо Ботев ,,Обесването на Васил Левски‘‘. В часовете по изобразително изкуство, развълнувани от делото на Апостола, те нарисуваха неговия портрет. Учител на ІV а клас е Дишка Иванова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content