април 22, 2024

Героите трябва да се помнят и почитат

ДейностиНачален етап

„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си“ – върху тази и други емблематични мисли на Апостола разсъждаваха учениците от ІV г клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, отбелязвайки 148 години от гибелта на Васил Левски. В часовете по различните учебни дисциплини те изработиха табла, презентации, рисунки. По този начин учениците усъвършенстваха компетентностите си си по български език и литература, човекът и обществото, изобразително изкуство. Децата демонстрираха отлична четивна техника, умения за осмисляне и възприемане на информация. С дейностите, посветени на Васил Левски, учениците показаха, че българската история е славна и трябва да се помни и почита. Те затвърдиха за пореден път виждането, че училището е място, където не само се учи, но и се формират морални ценности и устои на бъдещите поколения. Класен ръководител на ІV г клас е Евдокия Ненова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content