май 21, 2024

Децата учат за Левски и по математика

ДейностиНачален етап

Четвъртокласниците от групата за ЦОУД, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, и тази година почетоха подвига и делото на Васил Левски – символа на българската свобода.

Своята признателност към героя учениците засвидетелстваха през цялата седмица с различни дейности – изработване на книжка със заветите на Апостола, използване на работни листове, гледане на филми и презентации. Специален беше и часът по проекта, свързан със заниманията по интереси на групата „Приятели на математиката“. Решавайки задачи, децата научиха много факти от живота на Левски. Така Цветелина Бонева, учител на групата, съчетава образователните и възпитателните цели в обучението на четвъртокласниците.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content