май 21, 2024

Признателност и патриотична гордост

ДейностиНачален етап

Децата от групата за ЦОУД – ІV б клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, отбелязаха 148 години от гибелта на Левски. Те систематизираха намерената информация за героя и част от нея събраха в изработените тематични книжки. Своя продукт представиха пред съучениците си и учителите от други групи за ЦОУД, запознавайки ги с моменти от живота и революционното дело на Апостола. Удовлетворени от труда си, децата пренесоха и в семействата си своите чувства – на признателност и патриотична гордост.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content