април 22, 2024

Левски – идеал и за третокласниците

ДейностиНачален етап

Със своята възрожденска вяра, с идеалите си за свобода и с делата си за освобождението на народа Левски е идеал и на учениците от групата за ЦОУД – ІІІ а и ІІІ б клас, с учител Цветанка Димитрова, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Децата гледаха презентация за героя, четоха разкази за него, рисуваха илюстрации, пяха песни. Обогатени нравствено и емоционално, те изразиха своята признателност към великия син на България.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content