ДейностиНачален етап

Правила за децата по време на пандемия

Запазването и укрепването здравето на подрастващите e актуална възпитателна цел на цялостния педагогическия процес в училище. Едно от събитията за нейното изпълнение беше проведената среща на третокласниците от групите за ЦОУД, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с Маргарита Друмева от РЗИ Търговище. Учениците гледаха краткия образователен филм „Тръгваме на училище, Вирусът – не“ – за основните правила, които те трябва да спазват в училище, за да се предпазват от вируси. Актрисата Йоана Буковска – Давидова е автор и режисьор на филма, който „говори“ на езика на децата. Третокласниците получиха от РЗИ брошури за своите родители – какво трябва да знаят за децата в условията на covid 19. За овладяването на максимум здравни знания, умения и навици на учениците се грижат техните учители Цв. Димитрова, М. Хатибова, Г. Михайлова, Д. Василева.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com