април 13, 2024

Литературна композиция за Апостола

ДейностиНачален етап

Малките родолюбци от І г клас, Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов“ Търговище, подготвиха кратка литературна композиция, посветена на Васил Левски. Пред свои съученици и учители те изпълниха стихове, песни, известни мисли на Апостола, с което засвидетелстваха преклонението си пред святото дело на великия българин. В актовата зала на училището децата подготвиха и специален кът с изработени от тях книжки за живота и делото на Левски. Пламен Иванов – заместник-директор, поздрави първокласниците за старанието и ентусиазма, както и Гюлфие Велиева – класен ръководител на І г, и Дафинка Стоянова – учител в групата за ЦОУД.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content