май 30, 2024

Образователен концерт с послания за доброта

Дейности

Изявени ученици от музикалните паралелки от V до ХІІ клас във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище изнесоха пред четвъртокласниците традиционния образователен концерт. Тази година те избраха това да стане на 24.02.2021 г. – Световния ден на борбата срещу тормоза и насилието в училище. Заедно със своите учители по музика представиха необятните възможности за развитие във Второ СУ на всички, обичащи изкуството – това е единственото училище в Област Търговище, в което музика и изобразително изкуство се изучават в специални и профилирани паралелки. Четвъртокласниците се запознаха с различни видове инструменти, с основни стилове в музиката, видяха и чуха изпълнения на по-големите ученици и се възхитиха на техните умения.

Традиционните образователни концерти имат за цел да повишават музикалната култура на учениците, да възпитават у тях естетически вкус и да помагат на бъдещите петокласници в решението си да продължат в музикалните паралелки във Второ СУ.

Екипи от учители и ученици имат готовност да изнесат образователни концерти пред четвъртокласници и в други училища в Област Търговище


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content