ДейностиНачален етап

„Трети март – с България в сърцето“ – проекти на четвъртокласници

Учениците от IV б клас на Второ СУ ,,Проф. Н. Маринов” Търговище отбелязаха 143 години от Освобождението под мотото ,,Трети март – с България в сърцето”. На тази паметна дата в българската история те посветиха своите проекти, които представиха пред съучениците си. Всеки четвъртокласник с отговорност и старание изработи патриотична тетрадка с изображения на исторически личности на кориците. Децата записаха стихове, посветени на Националния празник на България. Целта е да се възпита чувство на родолюбие чрез стимулиране на любознателността им към славната ни история и великите личности, към красивата ни природа. Класен ръководител е Дияна Стоянова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com