май 21, 2024

Участие в кампанията „Дни на медийна грамотност – 2021 г.“

Дейности

Учениците от VІ б клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, и техният класен ръководител Галина Петрова се включиха в кампанията „Дни на медийна грамотност-2021 г.“, организирана от Коалиция за медийна грамотност, в която Министерството на образованието и науката е официален партньор.

Един от часовете на класа бе посветен на темата „Как да се защитим в интернет, киберзащита“. За него Г. Петрова използва ресурсите, които предоставя Коалицията за медийна грамотност на своята платформа. Учениците гледаха и обсъдиха презентация на тема „Опасностите в интернет“.

Темата за безопасното ползване на интернет от учениците беше коментирана и на родителско-учителска среща. Г. Петрова препоръча на родителите да ползват материалите от Коалиция за медийна грамотност. Тя е убедена, че екипната работа между учители и родители ще доведе да положителни резултати по отношение безопасността на децата в интернет.

Кампанията стартира на 9. февруари и ще продължи до края на април.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content