май 19, 2024

Областен кръг на олимпиадата по информационни технологии

ОлимпиадиПриродоматематически

На 5 март 2021 г. се проведе областният кръг на олимпиадата по информационни технологии. Шест ученици от нашето училище се представиха отлично, като защитиха пред областната комисия своите проекти в направленията: „Интерактивни проекти“, „Мултимедийни игри и симулации“ и „Разпределени уеб приложения“. Всички ученици са предложени за участие в националния кръг. Това са:

Димана Светославова Богданова – VII“б“ клас
Ниляйда Нурай Нури – VII“г“ клас
Кристиян Владимиров Кирилов – X“г“ клас
Кристиан Боянов Филев – X“г“ клас
Нурджан Исметова Мехмедова – XI“в“ клас
Десимира Пламенова Димитрова – XII“б“ клас

Техен ръководител е Венка Петрова – старши учител по информатика и информационни технологии. Те работят по националната програма „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”.

Пожелаваме на всички ученици да бъдат допуснати до националния кръг на олимпиадата!


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content