май 19, 2024

Литературни задачи за провокации, сравнение и анализ

ДейностиХуманитарни

Седмокласниците във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище изразяват различни гледни точки при разчитането на художествените произведения в часовете по български език и литература, с преподавател Галя Петрова. За тяхното изграждане като автономни читатели допринасят и уроците за провокации. Учениците от VІІ а и VІІ б клас направиха паралел между стихотворението „Българският език“ от Вазов и откъс от творбата на Розмари Де Мео „Стопанката на Господ“. Учениците стигнаха до извода, че проблемът за недооценяването на българския език стои пред обществото и днес. С чувство на малко срам и вина те признаха, че съвременните млади хора не ценят достатъчно родното слово. Всички се обединиха около мнението, че промяната трябва да започне от всеки поотделно. Седмокласниците осъзнаха отговорността, с която трябва да подхождат към произведенията на българските автори, създавани в далечни епохи.

Литературните задачи за сравнение и анализ водят до развиване компетентностите на учениците за разчитане изображенията на света и човека, за идентифициране на проблеми и конфликти и за свързването им със съвременността.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content