май 30, 2024

Първокласниците – в плен на кукления театър

ДейностиНачален етап

Първокласниците във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище откликват на прекрасното в изкуството и в живота. Направиха го, за пореден път, непринудено, по детски, по повод на 21 март – Международния ден на кукления театър. Радостни, развълнувани, те донесоха в училище своите любими кукли и плюшени играчки. Класните стаи оживяха и се превърнаха в импровизирани театрални сцени, а децата – в актьори, сценаристи, режисьори. С куклите си първокласниците драматизираха любими приказки, разиграваха мини театрални етюди и детски игри, съчиняваха диалози, импровизираха.

Учителите на първокласниците са Г. Георгиева и Н. Илиева, Ж. Жекова и Св. Стоянова, Д. Лазарова и Р. Атанасова, Г. Велиева и Д. Стоянова, обединени в ПУО /професионална учебна общност/ по програмата „Училище за пример“. В урочната дейност и в групите за ЦОУД те използват кукления театър като едно от средствата, оказващо изключително въздействие за формиране на усет към красивото, за развиване на въображението и асоциативната памет на детето. С подходящи за възрастта куклено-театрални игри педагозите стимулират първокласниците да мислят, да създават, да споделят.

Международният ден на кукления театър се отбелязва на 21 март по решение на Международния съюз на куклените театри към Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) – ден за популяризиране и подкрепа на кукленото изкуство.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content