май 30, 2024

Детски рисунки за водата

Начален етап

„Ценим водата“ e темата, по която рисуваха третокласниците от групата за ЦОУД с учител Цв. Димитрова, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. Това е и мотото на кампанията по повод 22 март – Световния ден на водата. Целта е децата да бъдат по-информирани за глобалната водна криза, за огромната роля на водата в живота на хората, за правилното ползване и пестенето на този ценен за всички ресурс. Рисунките на учениците показват тяхното желание да живеят в чиста и хармонична среда, сред красива природа.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content