април 22, 2024

Проект „В обувките на литературен критик“

ДейностиХуманитарни

В седмицата на четенето ученици от VІІ а, VІІ б и VІІ в клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, бяха изправени пред интересно предизвикателство. Галина Петрова, старши учител по български език и литература, им предложи да влязат в ролята на литературни критици и да направят анализ на текста на песента „Само ако бях“ на рап изпълнителя ТоТо, която се появи на 16 март 2021 г. Нейната цел е да провери функционалната грамотност на учениците, възлагайки им да анализират текст, създаден във времето, в което те живеят, а не в далечна за тях епоха. Друга нейна задача е да промени отношението на седмокласниците към рубриката „Да четем с разбиране текста“ в учебника по литература. Болшинството от учениците я пренебрегват и рядко я четат, а тя е изключително важна за тяхната езикова култура.

„Резултатите от изпълнението на задачите са много добри – седмокласниците разпознават художествените изразни средства, които са използвани в текста, разсъждават по основната тема и по подтемите в текста. Някои от учениците споделиха, че песента много има е харесала и че са разбрали нейното послание“ – според преподавателката Г. Петрова.

Александра Паунова от VІІ в клас анализира текста така: „Училището е наш втори дом. В него човек допълва възпитанието си. Училището ни дава необходимите знания, за да продължим изграждането на живота си. Не всеки човек може да бъде отличник, но е задължително да бъде последователен в ученето си и постоянно да внимава в час. Относно книгите, човек не може да претендира за знания, ако не чете достатъчно. Не случайно казват: „Книгите са прозорец към света.“ Необразованият човек не може да се развива, докато образования винаги има възможност за повече израстване. Човек, ако си постави цел и я следва – ще я постигне рано или късно.“

С още мнения на седмокласниците, в обувките на литературни критици, може да се запознаете в приложения материал.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content