май 19, 2024

Часове, посветени на Деня на Земята

ДейностиНачален етап

На 22.04.2021 г. учениците от ІV г клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище се включиха в отбелязването на Деня на Земята. Те изработиха тематични презентации и табла за опазването на нашата планета. С голям интерес и ентусиазъм рисуваха, оцветяваха и изработиха различни работни листове. Децата разговаряха по темата с чувство за отговорност и съпричастност към съдбата на Земята.

Четвъртокласниците проведоха и специален час, свързан със заниманията по интереси в клуб „Лингвистично пътешествие“. Те решиха работен лист, чието съдържание беше свързано изцяло с тематиката за Деня на Земята, и изискваше четене с разбиране. Класен ръководител на класа е Евдокия Ненова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content