април 24, 2024

Интердисциплинарен урок по история и цивилизация

ДейностиХуманитарни

„Българската култура след Освобождението – историята във факти, музика и картини“ – това беше темата на открития урок, който се проведе на 23.04.2021 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. В него участваха учениците от Х в клас – профил „Природни науки“, с преподавател Катя Цветкова – старши учител по история и цивилизация. Интердисциплинарният урок комбинира знания от няколко културно-образователни области: история, литература, изобразително изкуство и музика. Учениците имаха предварително поставени задачи да подберат интересна информация по проблемите, които ще се обсъждат, и в хода на урока да развият уменията си да я представят. Те показаха компетентностите си да използват ключови изрази, да коментират, да формулират изводи, да работят с исторически документи.

Десетокласниците и преподавателката илюстрираха с примери развитието на българското образование, наука и култура, свързваха български творци и произведения в областта на литературата, изкуството и архитектурата с европейски културни течения – с разказа ,,Иде ли?“ от Вазов, моменти от творчеството на Панайот Пипков и Цветан Радославов. Славея от Х а клас, профил „Изкуства“, изсвири на пиано мелодиите на „Де е България?“, ,,Сладкопойна чучулига“ и националния химн ,,Горда Стара планина“. Във връзка с архитектурното модернизиране на българските градове в началото на ХХ век, Анжела и Десислава нарисуваха и представиха две емблематични сгради за Търговище – ДСК, тогава Популярна банка, и сградата на някогашната Земеделска и кооперативна банка.

Катя Цветкова сподели, че при подготовката на материалите за часа е получила професионална подкрепа от Тоня Любенова – специалист в Регионалния исторически музей Търговище, от колегите си Татяна Трендафилова – старши учител по изобразително изкуство, и Дияна Денчева – старши учител по музика. На урока присъстваха Мария Вълчева – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО Търговище, Анета Куманова – директор на училището, Галина Йорданова – заместник-директор, Дияна Денчева- старши учител по музика.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content