юни 21, 2024

Акция по залесяване

ДейностиНачален етап

Да направим нашия любим град Търговище по-зелен и чист – с тази цел четвъртокласници от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище взеха участие в инициативата на Община Търговище, посветена на Деня на Земята. На 27.04.2021 г. те организираха акция по залесяване – посадиха храсти в района на детската площадка в кв. „Запад 2“. Служителите от Общинското предприятие „Флора“ помогнаха на децата и събудиха у тях интерес към градинарството, което ги възпитава да бъдат отговорни към средата, в която живеят.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content