Съобщения

Поздравление от Анета Куманова – директор на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище

Уважаеми ученици, учители, родители, служители, скъпи приятели на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище!

От името на училищното ръководство и от мое име поздравявам всички с настъпващите празници. Великден отново е на прага ни и ни вълнува с посланието за силата на живота, за вярата и тържеството на духа.

Пожелавам на вас и на вашите семейства здраве и благополучие.

Нека във всеки дом да има съгласие и мир, радост и сполука.

Нека да бъдем богати с добри идеи и дела, да прощаваме и да даряваме.

Светли и благословени великденски празници!


Анета Куманова – директор на
Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com