юли 19, 2024

Грижа за здравето

ДейностиНачален етап

Формирането на здравната култура на учениците е значим и актуален педагогически проблем, а грижата за собственото здраве и за здравето на другите – една от целите на обучението по „Човекът и природата“ в ІІІ клас. В тази насока педагозите от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище работят в партньорство с РЗИ Търговище. Поредната инициатива на двете институции беше проведената среща на третокласниците в групите за ЦОУД с М. Друмева – специалист в РЗИ Търговище. В заниманията по интереси, чрез достъпна и подходящо дозирана научна информация в компютърна презентация на тема „Тютюнопушене, алкохол и наркотици“, децата затвърдиха знанията си за здравословния начин на живот. Подобни събития осигуряват интегративност на здравно-образователния процес и изграждане на позитивна учебна среда.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content