май 27, 2024

Екип от информатици – с национална награда

Конкурси

Десимира Димитрова от XII б клас и Нурджан Мехмедова от XI в клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, спечелиха ІІІ място в ХІІІ Национално състезание по информационни технологии Благоевград 2021, в категория „Интернет приложения“, VІІІ – XII клас.

Техният проект е „Develop your mind“ – образователна игра, създадена с цел да подпомогне развитието на логическото мислене на учениците от началния и прогимназиалния етап.

Състезанието се проведе онлайн, темата – „Европейски зелен пакт“. Негови организатори са Община Благоевград, РУО Благоевград, 7 СУ „Кузман Шапкарев“, ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Целта му е да се предостави възможност на учениците за изява, да се мотивират учителите за работа с деца с изявени способности чрез използването на компютърни технологии. Приложният характер на разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие.

Училищното ръководство поздравява Десимира, Нурджан и техния преподавател по информационни технологии Венка Петрова и благодари на този прекрасен екип за това, че издига престижа на Второ СУ Търговище.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content