април 13, 2024

„Просвещение е нужно на всякой народ“ – проект по литература, посветен на 190 г. от рождението на Петко Р. Славейков

ДейностиХуманитарни

Учениците от ХІ клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище организираха разнообразни дейности, свързани с проекта по литература „Просвещение е нужно на всякой народ“ /П. Р. Славейков/. На 17.11.2017 г. се навършиха 190 години от рождението на големия български поет, публицист, фолклорист, учител, борец за църковна независимост. ХІ б клас, профил „Изкуства“, разучиха песни, свързани с епохата на Българското възраждане. Те проведоха часове по литература във възрожденската класна стая на Регионалния исторически музей, известен като Славейковото училище, където Ралица Димова – музеен педагог – ги запозна с основни моменти от дейността на народния будител, свързана и с учителстването му в Търговище /Ески Джумая/. В ХІ г клас драматизираха откъси от Славейковата поема „Изворът на Белоногата“; ХІ в – се запознаха с педагогическите методи на възрожденския учител. Единадесетокласниците работиха по проекта под ръководството на Йорданка Филева – главен учител по български език и литература.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content