май 19, 2024

Левски – пример и вдъхновение

Конкурси

Александра Тенева от VІІІ б клас, профил „Хуманитарен“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, се включи в инициативата за създаване на филм и песен за Васил Левски, организирана от Държавна агенция за българите в чужбина, интернет телевизията „Аз мога, аз знам“ и Международния фестивал за медийно изкуство „Арлекин“. За стихотворението си „Дяконът“ Александра Тенева бе удостоена от организаторите с Удостоверение за достойно издържан изпит „Проект „Изпитът“ … отличен 6“.

Целта на проекта „Изпитът“ е да даде възможност на младите хора да изразят своето отношение към делото на Апостола на свободата чрез стихове, рисунки, песни и видеоматериали. Въз основа на ученическите творби ще бъде създаден филм за Левски – „Изпитът“.

Поздравления за Александра и за нейния преподавател Милена Драгнева – старши учител по български език и литература.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content