май 26, 2024

Деца рисуват Земята

КонкурсиНачален етап

Eкип от ученици от III д клас, Второ СУ „Проф. Никола Мариноов“ Търговище, заедно с класния си ръководител Р. Добрева, получиха грамоти и предметни награди за добро представяне в конкурса за рисунка на тема „Грижата за Земята през погледа на децата“. Това са Есин Бейтулова, Кайра Лютфиева, Деси Миланова и Ивайла Петрова. Конкурсът е организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Попово.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content