април 22, 2024

„Знам и мога“ – награди от МОН

КонкурсиНачален етап

На 02.06.2021 г. началникът на РУО Търговище Елка Станчева награди Данислава Николаева Колева от IV г клас при Второ СУ „Професор Никола Маринов“ гр. Търговище – за отличното ѝ представяне в Националната олимпиада „Знам и мога“. Четвъртокласничката получи грамота и предметна награда от Министерството на образованието и науката.

Данислава Николаева Колева, с класен ръководител Евдокия Ненова, е класирана от националната комисия на олимпиадата „Знам и мога“ с 35,25 точки. Олимпиадата се провежда по тема, която включва разнообразни задачи от няколко учебни предмета, включително и от изучавано учебно съдържание, свързано с екологичното и здравното образование, защита при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението.”

Училищното ръководство поздравява Данислава, нейните родители и класния ѝ ръководител за постижението.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content