май 27, 2024

Учене чрез правене – в часовете по „Човекът и обществото“

ДейностиИновацииНачален етап

Учениците от ІV д клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ създадоха интересни продукти, свързани с проектите им по „Човекът и обществото“, на тема „Слънчева система“ – макети, карти на планетите, рисунки, модели, описания. Проектната дейност дава възможност за повишаване практическата насоченост на обучението, за развиване на различни компетентности у децата – работа с разнообразни източници на информация, публично представяне на идеи и проекти,  използване на информационните технологии. Класен ръководител на ІV д клас е Р. Добрева  – старши учител в начален етап.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content