май 30, 2024

Краеведска педагогика в часа на класа

Дейности

Денят на Ботев и на загиналите за свободата на България – 2 юни – бе поводът учениците от VІІ б клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с класен ръководител Десислава Цанкова, да посетят родната къща музей на Никола Симов – Куруто в града. В беседата, посветена на Знаменосеца на Ботевата чета, седмокласниците показаха знания по история и литература. Те задаваха въпроси, изразяваха мнение, коментираха. Богатото културно и историческо наследство на страната ни, неговото опазване и съхраняване за поколенията – това бе темата на дискусията, която продължи и в класната стая. Развълнувани от нейната значимост, учениците подбраха и записаха цитати за свободата от бележити български революционери, поети и писатели.

Подобни педагогически практики са много подходящи за патриотичното възпитание на младите хора, тъй като краеведската педагогика е свързващо звено между глобалния и личния свят на човека.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content