април 14, 2024

В заниманията по интереси

Занимания по интересиНачален етап

Третокласници от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище посетиха къщата музей „Никола Симов – Куруто“. Заедно със своите класни ръководители те разгледаха експозицията и изслушаха с внимание беседата на уредника от Регионалния исторически музей. Заниманията по интереси в родния дом на Знаменосеца на Ботевата чета са един от начините за патриотичното възпитание на децата, за формиране на чувство на национална гордост и изучаване историята на родния край.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content