април 13, 2024

България в картини

ИзкустваКонкурси

Поредната изява, в която ученици от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище печелят призови места, е Осмият национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“ 2021 – Търговище. В раздела за рисунки, възрастова група IX – XII клас, са отличени:

I място за Йоанна Георгиева – 10 а клас, с преподавател Таня Панайотова
III място за Ивайло Стойчев – 9 клас, преподавател Полина Стефанова

Конкурсът е организиран от ЦПЛР – ОДК Търговище. Той е включен в Националния календар на МОН за извънкласните дейности през 2020/2021 учебна година.

Ръководството на училището поздравява учениците и техните учители за постиженията и им пожелава все така да претворяват в своите творби красотите и героичното минало на България.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content