април 13, 2024

Обучение за превенция на злоупотребата с психоактивни вещества

Дейности

Осмокласниците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище участваха в обучение по превенция на злоупотребата с психоактивни вещества, което се проведе в периода 10 – 15 юни 2021 г. Галя Рашкова, специалист в Общинския съвет по наркотични вещества Търговище, запозна учениците с опасностите, свързани с наркотиците, както и с някои психологически аспекти на превенцията. Обучението беше организирано със съдействието на класните ръководители Петя Димова, Петя Глеридис и Венета Янева, както и на педагогическия съветник Стойне Калайджийски. Целта е младите хора да бъдат информирани, да бъдат отговорни и разумни в своето поведение.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content