май 19, 2024

Информационна среща за избора на професия и образование

Дейности

На 17.06.2021 г. учениците от ХI б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище участваха в информационна среща на тема „Избор на професия и образование” по кариерно ориентиране, организирана от ЦПЛР – ОДК Търговище. Единадесетокласниците бяха запознати с възможностите за обучение след завършване на средното си образование, с необходимите умения за планиране и управление на кариерата и др. Целта на събитието бе осигуряване на подкрепа за прехода от гимназиален етап към продължаване на образованието във висше училище и успешна реализация на пазара на труда.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content