април 13, 2024

Публични изяви по проект “Образование за утрешния ден”

Дейности

През месец юни 2021 г. учениците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище участваха в публични изяви на своите клубове. Те представиха разработките си по проект “Образование за утрешния ден”:

  • “Виртуален свят“ – с ученици от ІV клас, ръководител Петя Грудева
  • “Web Idea” – с ученици от VІ клас, ръководител Йоанна Цанкова

Въпреки трудностите, породени от епидемиологичната обстановка, учениците продължиха да развиват дигиталните си умения и компетентности под ръководството на своите учители. В процеса на обучение те усъвършенстваха новаторското си мислене и креативността си. Цялостната работа и изявите на учениците повишиха мотивацията им за участие в бъдещи проекти. Гости на публичните изяви в дигитална среда бяха учители по информатика и информационни технологии.

В края на обучението учениците получават сертификати, съгласно Eвропейската референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности, които ще бъдат раздадени след завръщането им в училище.

Платформа на проекта – https://oud.mon.bg/


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content