май 21, 2024

Обучение на седмокласници – за превенция на употребата на наркотични вещества

Дейности

На 06.12.2017 г. учениците от VІІ а клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха в часа на класа обучение на тема „Превенция на употребата на наркотични вещества“. Обучител беше Маринела Недялкова – председател на Общинския съвет по наркотични вещества Търговище. Седмокласниците проявиха голям интерес към презентацията и нагледните материали, слушаха  с внимание изложението на М. Недялкова, задаваха въпроси. Инициатор на срещата е Десислава Станкова – класен ръководител на VІІ а клас, според която целта е повишаване информираността на младите хора по проблема, изграждането на индивидуални и групови познания и умения за здравословен начин на живот.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content