май 21, 2024

Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!

БДПДейности

Ден на безопасността се проведе във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“. По повод изпълнение на годишния план за действие по Безопасност на движението по пътищата, в школото се организираха редица инициативи, в които главни действащи лица бяха учениците и специални гости.

Главен полицейски инспектор Кирил Кирилов посети първокласниците на Второ СУ, за да им каже колко лесно можем да се опазим на пътя, ако спазваме правилата. Той проведе беседа с най-малките ученици, която им помогна да разберат смисъла на предупредителните пътни знаци и сигнализация.

Първолаците зададоха въпросите, които ги вълнуват и с интерес изслушаха всички заръки, които полицейският служител им даде. Той призова учениците да бъдат бдителни, когато са участници в движението по пътищата и да проявяват контрол и спрямо възрастните, като напомнят на родителите си, че спазването на правилата спасява човешки живот. След като проведоха кратък обучителен семинар, учениците и техните учители, заедно с полицейските служители приложиха на практика наученото.

Практическото занятие- пресичане на кръстовище със светофар, показа на първолаците как в реална обстановка да реагират на пътната маркировка и сигнализация, за да се движат безопасно.

За третокласниците пък, беше организирана среща с инспектор от Детска педагогическа стая- Бойко Янакиев, който с ентусиазъм сподели с учениците проблемите по пътната безопасност и им даде насоки за това как спокойно да се движат в градската среда.

След като изслушаха с приковано внимание лекцията, която инспектор Янакиев им изнесе, децата се включиха в интерактивни дейности, които им помогнаха да приложат наученото. Пъзелите, които бяха специално подготвени за тези важни обучителни семинари, зарадваха третокласниците и провокираха в тях екипния дух и усещане за солидарност.

Изключително впечатляваща за третокласниците беше демонстрацията с алкохолни очила, които симулират употреба на алкохол и показват опасностите от шофирането в нетрезво състояние. Инспектор Янакиев напомни на учениците, че те са важни и техният зов за спазване на правилата ще бъде чут. Именно затова, ги призова да бъдат коректив в поведението и на възрастните и да не се страхуват да им напомнят правилата за безопасност на движението по пътищата.

Четвъртокласниците имаха честта да бъдат „откривателите“ на новата оборудвана площадка по БДП на Второ СУ по проект на МОН.

Там те заедно със заместник-директора Пламен Иванов направиха демонстрация с велосипеди, конуси и пътни знаци, как се пресича правилно на пешеходна пътека, как трябва да се движим, когато сме с любимото колело и колко е важно да бъдем съпричастни, когато сме на пътя.

Г-н Иванов изрази удовлетворението си към активното участие на ученици, учители и полицейски служители в тази полезна и актуална инициатива, която има за цел да предпази живота на децата и възрастните.

Заместник-директорът подчерта, че безопасността на движението по пътищата е кауза, която за него е част от живота му като учител, ръководител и най-вече човек.

„Децата са нашето бъдеще и трябва да ги изградим като достойни млади хора, готови да поемат самостоятелен път, по който да проявяват грижа и отговорност не само към своя живот, но и към живота на другите!“, каза още зам.-директорът Пламен Иванов.

За ученици и учители 21 септември се превърна в празник на живота, в който правилата имат място. Ръководството на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ благодари на полицейските служители за интригуващите обучителни семинари по БДП и постоянното съдействие, което оказват на училището в съвместни инициативи.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content