април 24, 2024

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Новини

Петокласници се превърнаха в малки изследователи в часовете по БЕЛ, благодарение на иновативните методи на своята преподавателка- Галина Петрова.
Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ
Старши учителят провокира своите ученици като им зададе изследователска задача, свързана с няколко учебни предмета, които в релация помежду си изградиха у тях основни умения и компетенции, така необходими за по-нататъшното им развитие.

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Проектът е свързан както с часа по БЕЛ в частност, така и с изобразителното изкуство, информационните технологии и дигиталните компетенции на учениците, и преди всичко- техния ентусиазъм, аналитичен ум и креативност. „Моят любим Бог или богиня“, беше темата, която успя да заинтригува петокласниците и да ги провокира да създадат свой продукт(презентация или постер).

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Част от децата проявиха своите таланти като нарисуваха любими образи от Древногръцката митология, а други използваха уменията, придобити в часовете по ИТ, като направиха презентация на PowerPoint, в която включиха познанията си за персонажната система.

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Друга част от петокласниците пък, изработиха постери с текст и изображения, които накараха любимите богове да „оживеят“, благодарение на усилията им.

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Този тип проекти изграждат в учениците основни компетенции като изследване на зададения проблем, търсене на достоверна информация от различен тип източници, умения за презентиране пред публика.

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Именно това стои в основата на зададеното от учителя по БЕЛ-Галина Петрова задание- да се възпита в учениците от най-ранна възраст желание за активност в процеса на обучение и успешно представяне пред аудитория. Старши учителят изрази удовлетворение от свършената работа и с увереност заяви, че връзката между предметите е това, което провокира в учениците интерес и мотивация за учене.

От своя страна пък петокласниците с плам очакват следващата задача!

 

 

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

 

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

 

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

 

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

 

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Петокласници стават малки изследователи в часовете по БЕЛ

Skip to content