май 30, 2024

График за ротационен режим за присъствено/онлайн обучение

ВажноЗа родителитеСъобщения

Считано от 29.10.2021 до 12.11.2021 година присъствено се обучават паралелките:

Първа седмица от 29.10.2021 до 05.11.2021г./вкл./

Първа смяна:

I клас, III клас, X клас, XII клас

Втора смяна:

II клас, VII клас, VIII клас

Втора седмица от 08.11.2021 до 12.11.2021./вкл./

Първа смяна:

I клас, IX клас, XI клас

Втора смяна:

II клас, IV клас, Vклас, VI клас

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content