юли 19, 2024

Второ СУ подкрепя всеки свой ученик в нужда чрез проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПроектиРавен достъп

Второ СУ „Проф.Никола Маринов“ продължава да се адаптира успешно към новите условия, свързани с обучението онлайн. Училището работи по проект „Равен достъп до учлищно образование в условията на кризи“, благодарение на който към момента са осигурени 70 лаптопа за ученици. Всички наши възпитаници, които имат затруднения, свързани с електронната осигуреност, са обезпечени.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфи- нансирана от Европейския съюз чрез Европейските струкутурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.

Още в началото на учебната година бяха извършени обучения на родители, желаещи да бъдат напълно подготвени за образователен процес от разстояние. След проведено анкетиране, родители на първокласници изявиха готовност да се обучат как се работи с електронните платформи, които Второ СУ използва.

Ефектът от извършените обучения е огромен, което беше потвърдено от последващото преминаване в ОРЕС и безпроблемното протичане на урочните занятия на учениците.

Този тип обучения преминаха под наименованието „Придобиване на умения за обучение от разстояние в елекронна среда“ и доказаха, че зад успеха на всяко дете стоят взаимните усилия не само на учители и ръководство, но и активното участие на родителите. 8 групи и 40 участника се включиха в предизвикателството на електронното обучение и спомогнаха за ефективното и резултатно обучение от разстояние.

Училището продължава да подкрепя родители и учители в това предизвикателство и призовава всеки наш възпитаник, който изпитва материални затруднения, свързани с електрнното обезпечаване да се обърне към нас.

Оставаме на разположение и сме насреща за всички родители и ученици в тази поредна предизвикателна учебна година!
Заедно ще успеем да постигнем най-доброто, на което сме способни! Бъдете здрави.

Skip to content