май 21, 2024

Впечатляващо представяне

Конкурси

На 1 и 2 декември 2017г. Василена Коларова, ученичка от  Хв клас, профил „Природоматематически” на ІІ СУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище и преподавателят по биология и здравно образование г-жа Николинка Петкова взеха участие в Х Национално състезание за ключови компетентности по природни науки, което се проведе в гр. Плевен.

Участието на Василена беше определено след одобряването й на кастинг, проведен във ІІ СУ от екипа на учителите по природни науки, които след това  вложиха много усилия за подготовката на ученичката.

„Вдъхновения от природата” – това беше темата на състезанието през тази година. Задачите, които участниците трябваше да решат за определено време бяха  много обемни и с висока степен на трудност. Отборът на Василена беше фаворит в експерименталната част.

Със своите знания, бърз ум и интелигентност Василена се открои като един от най – успешните състезатели, наред с изявени ученици от природоматематическите гимназии в България. Тя се прояви и като лидер в своя отбор. С умението си да мобилизира членовете на екипа допринесе за класирането му на достойното ІV място (от общо 10 отбора). В края на състезанието Василена получи лични поздравления за изключителното си индивидуално представяне от членовете на Националната комисия.

Желаем на Василена да върви все така уверено напред по пътя на науката и успеха!

 

Елина Богословова – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content