юни 21, 2024

Четвъртокласници се включиха в групов тренинг по ранно кариерно ориентиране

ДейностиНачален етапНовини

Учениците от ГЦОУД 4 клас се включиха в групов тренинг на тема „Кръгът на моите интереси“, във връзка с ранното кариерно ориентиране. Обучението се проведе от педагогическия съветник на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ – г-н Стойне Калайджийски.

Четвъртокласниците попълниха специалните анкети с огромен ентусиазъм и задаваха въпроси, свързани с различните професии. Г-н Калайджийски ги запозна с методиката за избор на професия, която се базира на спецификите и силните страни на отделната личност, ценностната система и интересите на ученика. Всеки четвъртокласник откри кръга на своите интереси и разбра колко е важен правилният избор на професия.

В тренинга участваха и учителите от групи ЦОД 4 клас- Цв.Димитрова,К.Иванова,М.Хатибова и Г.Михайлова.

Ранното кариерно ориентиране помага на учениците при избора на профилирана паралелка за 5 клас и доказано повишава мотивацията за учене.

Skip to content