май 21, 2024

„Деца четат на деца“ – в света на приказките

Стратегия - грамотност

В първия ден от Националната седмица на четенето, 11.12.2017 г., във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище учениците от ІV клас организираха „Деца четат на деца“. Пред първокласниците те четоха свои любими приказки, разкривайки чудния свят на доброто и злото. Най-малките ученици слушаха и съпреживяваха случващото се – всеки по свой начин.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content