април 14, 2024

ПУО „Новатори“ отвори врати и за часовете по философия

ДейностиНовиниПУО - Новатори

ПУО „Новатори“ към Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ продължава ентусиазирано да изгражда мотивиран екип, който черпи опит от дългогодишни специалисти и поставя своя почерк в преподаването.

Отворени врати за час по философия в 8 в клас беше поредното пространство за обмен на опит, подпомагане и подкрепа за преподавателския състав, част от новосформираната учаща общност, по програма „Училища за пример“ на „Заедно в час“. Как да бъдем асертивни личности на Новото време и как да различаваме агресивното и пасивното поведение в междуличностните отношения, беше поводът да открехнем завесата на образователния процес.

Учениците изясниха как разбират асертивността като основно социално умение. Интерактивните задачи, пресъздадоха реална ситуация, която накара осмокласниците да преживеят усещането за конфликт и да намерят решения, които да го предотвратят.

Възпитаниците на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ успяха изключително осъзнато да развият докрай симулативния процес при проблем със съученик, който ги напада психически. Те поставиха важни въпроси за проблемното поведение и заявиха категорична позиция, че навременното овладяване на потенциалните междуличностни конфликти, е решаващо за напрегнатия свят, в който живеем.

Хармоничните отношения и уравновесените личности са основата, върху която се гради успешно общество. Часът по философия завърши с притча за пеперудата, която беше своеобразно послание, че от тях зависи в какъв свят ще живеят.

Притча за пеперудата

Преди много години в един далечен град живял Учител, заобиколен от своите ученици. Веднъж най-способният от тях решил да го предизвика.
– Учителю, имам въпрос, на който няма да можеш да отговориш!

Младият мъж отишъл на ливадата, хванал най-красивата пеперуда и я скрил в дланите си. Тя шавала с пипалцата си и го гъделичкала. Усмихвайки се, той отишъл при Учителя и го попитал:
– Каква пеперуда имам между дланите си – жива или мъртва?

Ученикът държал здраво пеперудата, готов да я смачка заради своята истина.

Учителят спокойно отговорил:
– Всичко е в твоите ръце.

Skip to content