юни 13, 2024

Интересни часове по литература по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

ДейностиНовиниПриродоматематически

Интересни часове по литература по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“.

Работата по настоящия проект продължава традицията на Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ за създаване на привлекателна среда за обучение чрез нови форми и методи. На учениците от петите класове се предостави възможността да посетят и опознаят РИМ като едно добро място за учене.

След като изучиха фолклорните/ традиционни празници, предвидени в учебния план по литература, учениците от V a, V б, V в и V г клас, с преподавател г-жа Галина Петрова, посетиха Музейния образователен център, в който проведоха 2 незабравими часа по литература.

Музейният педагог Ралица Димова ги запозна с цикъла „Пролетни фолклорни празници“, който включва всички празници от Баба Марта /1 март/ до Св. Константин и Елена /21 май/. От увлекателния разказ учениците научиха интересни детайли около ритуалите за всеки от празниците. С помощта на своя преподавател, те намираха връзка между ритуалите на християнските празници и на другите, изучени от тях празници, свързани с юдаизма – Пасха и исляма – Курбан байрам.

Учениците решиха много бързо кръстословицата, която г-жа Димова беше подготвила за тях, с което показаха, че са я слушали внимателно. След това поработиха върху работен лист, в който показаха знанията си по темата. Посещението завърши с групово изработване на постер за пролетните празници, който ще бъде закачен в класните стаи на класовете.

Учениците си тръгнаха обогатени, развълнувани и единодушни, че това бяха два забавни и много приятни часа по литература. Това доказва, че целите, които участниците в Проекта са си поставили, са изпълнени!

Skip to content