юли 19, 2024

Безплатни телефонни линии за психологическа подкрепа

За родителитеСъобщения

Във връзка с писмо на МОН с №9105-83/04.03.2022 г., относно продължаване на предоставяне на психологическа подкрепа чрез безплатните телефонни линии, открити от МОН, на ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна, Ви уведомяваме, че във връзка с усложнената геополитическа ситуация, свързана с военните действия в Украйна, дейността на безплатните телефонни линии ще продължи до края на учебната 2021/2022 г., като психологическа подкрепа ще се оказва и на деца, ученици и родители, бежанци от военните действия от Украйна.

Горещите телефонни линии за психологическа подкрепа са:

Бургас 0893 631 573
Варна 0877 566 696
В. Търново 0882 247 454
Пловдив 0800 16 793
София – град 0877 183 133
Стара Загора 042/210 089

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content