Еразъм +Проекти

Европа през последните 50 години

Александра Димитрова, 11г клас

През пролетната ваканция се осъществи пътуване на ученици от Второ средно училище „Професор Никола Маринов” по проекта „Европа през последните 50 години”, програма „Еразъм+, до гр. Дъблин, Ирландия.

По времето на престоя си там, учениците – Айсу, Алейна, Александра, Веселин, Диляра, Йоана и Октай, както и техните преподаватели по английски език – Венета Янева и Невяна Петкова, имаха възможността да се докоснат до живота и културата в големия град.

Темите, които разгледаха и обсъдиха, заедно с представители от другите страни, участващи в проекта, бяха улици и паметници, носещи имената на важни за съответната държава жени. Нашите участници представиха презентации, показващи улиците на гр. Търговище преди и сега, както и интервюта с техни близки и роднини, разказващи за промените в отношението към жените.

След занятията в училището на домакините имаше предвидена разходка из културните забележителности на столицата.

През последния ден, всички ученици получиха сертификати за отлично представяне и се разделиха с надеждата, че ще се срещнат отново в Испания.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: