април 14, 2024

Европа през последните 50 години

Еразъм +Проекти

Александра Димитрова, 11г клас

През пролетната ваканция се осъществи пътуване на ученици от Второ средно училище „Професор Никола Маринов” по проекта „Европа през последните 50 години”, програма „Еразъм+, до гр. Дъблин, Ирландия.

По времето на престоя си там, учениците – Айсу, Алейна, Александра, Веселин, Диляра, Йоана и Октай, както и техните преподаватели по английски език – Венета Янева и Невяна Петкова, имаха възможността да се докоснат до живота и културата в големия град.

Темите, които разгледаха и обсъдиха, заедно с представители от другите страни, участващи в проекта, бяха улици и паметници, носещи имената на важни за съответната държава жени. Нашите участници представиха презентации, показващи улиците на гр. Търговище преди и сега, както и интервюта с техни близки и роднини, разказващи за промените в отношението към жените.

След занятията в училището на домакините имаше предвидена разходка из културните забележителности на столицата.

През последния ден, всички ученици получиха сертификати за отлично представяне и се разделиха с надеждата, че ще се срещнат отново в Испания.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content