май 19, 2024

При педагогическия съветник

Дейности

Учениците от групата за целодневна организация на дейностите І клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с учител Антоанета Стоянова, посетиха на 12.12.2017 г. кабинета на педагогическия съветник Стойне Калайджийски. Децата се запознаха със спецификата на дейността и методите, с които работи педагогическият съветник. Научиха полезни неща и за системата за оказване на психолого-педагогическа помощ. Посещението ще помогне за създаване на позитивна среда в групата, за намаляване на напрежението, за приятелско общуване между децата.

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content