април 17, 2024

Учители на Второ СУ преминаха обучение, свързано с медийната грамотност

НовиниПУО - Новатори

Двудневно обучение за учители на тема „Развиване на медийна грамотност“ се проведе на 14-15.05.2022 г.в гр. Варна. Участие взеха учители от цялата страна по покана на комисия Фулбрайт и техните партньори от Асоциация на европейските журналисти – България. Нашето училище бе представено от двама от членовете на ПУО „Новатори“ – Десислава Цанкова и Галина Петрова.

Бумът на дигиталните технологии и социалните мрежи превърна всеки притежател на смартфон в активен потребител и генератор на медийно съдържание. Учениците не правят изключение от тази тенденция. Те създават и разпространяват медийно съдържание ежедневно, често привличайки вниманието на големите медии върху проблеми от училищния живот и света на младите.

Ние приветстваме скъсената дистанция между младите хора и медиите и многобройните нови възможности за себеизразяване, с които съвременните младежи разполагат, но също така отчитаме и рисковете от този нов феномен. Те налагат по-добро познаване на правата ни като медийни потребители, както и осъзнаването на необходимостта да зачитаме и правата на другите в онлайн и медийното пространство.

Министерство на образованието и науката също припозна медийната грамотност като едно от ключовите умения за изграждане на активно гражданско самосъзнание в гимназистите. Семинарът надгради информацията, предложена в онлайн обученията по темата от миналата година. В същото време, той бе изключително полезен и за всеки учител, който има интерес и желание да внедри в работата си с учениците теми като:

Ø Ролята на свободните медии в демократичното общество

Ø Разликата между факт и мнение

Ø Дезинформацията

Ø Правата и отговорностите ни като медийни потребители.

Семинарът включи много примери от новинарския поток в последните месеци, работа по групи и дискусии.

Лектори бяха:

Юлия Мишкова и Иван Радев

Юлия е работила като учител по история в периода 2013-2016. От тогава до сега се занимава активно с обучения и подкрепа на учители във фондация „Заедно в час“, както и със създаването на работни материали за развиване на медийна грамотност, гражданска активност и преподаване на история

Иван Радев е журналист с над десетгодишен опит в български и чуждестранни медии. Бил е кореспондент за България на румънската национална информационна агенция „Аджерпрес“. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на европейските журналисти-България.

Skip to content