април 24, 2024

Обучение по превенция на тютюнопушенето сред четвъртокласници

Новини

В периода 10- 17 май, с учениците от всички четвърти класове се проведе обучение по превенция на тютюнопушенето. Гост-лектор беше г-жа Маринела Недялкова от Общинския съвет по наркотични вещества – гр.Търговище. Тя разкри какви негативни последици оказва тази зависимост върху здравето. Разясни болестите, до които води тютюнопушенето и как лесно се превръща във вреден навик.

Инициативата беше организирана с участието на всички класни ръководители на четвърти клас и педагогическия съветник Ст.Калайджийски. Възпитаниците на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ с голям интерес посрещнаха информацията за рисковете и опасностите „скрити“ в цигарите.

Учениците задаваха много въпроси и с ентусиазъм заявиха, че според тях е най-хубаво никога да не посягат към вредните навици!.

Skip to content