Вътрешноучилищна квалификация на тема – Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на учениците.

Тема на обучението:

Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на учениците.

Място на провеждане:

гр. Гоце Делчев

Период на провеждане:

30.06.2022 г. – 02.07.2022 г.

Начален и краен час:

9:00 – 18:00 ч. на 01.07.2022 г.

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие:

55

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: