май 30, 2024

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2022/2023 г.

ВажноДЗИ 12 класЗа родителите

Сесия май – юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 31 май 2023 г.

Сесия август – септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година 

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content